Art 1: Organizatorul
Organizatorul concursului “Tu ajuti lumea, SiteUP te sustine” este compania SC Iancu Trade and Consulting SRL – SiteUP, cu sediul în București, înregistrată în registrul comerțului cu numărul J40/15551/2007.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

Art 2: Durata și aria de desfășurare a concursului
Perioada de desfășurare este 12 Iunie – 12 Iulie 2013. Aria de desfășurare este exclusiv România.

Art 3: Drept de participare
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice române, care reprezință o organizație (asociație) non-profit/non-guvernamentală cu sediul în România denumită în continuare Organizație.
Organizația trebuie să își fi desfășurat activitatea de cel puțin 1 (un) an de zile calendaristic și să aibă înregistrat un nume de domeniu și un packet de hosting pentru site.

Art 3: Mecanism de desfășurare
Pentru a participa, Organizația trebuie să parcurgă etapele:
1. Să completeze formularul de înscriere găsit la adresa http://www.siteup.ro/concurs-ong/ cu următoarele câmpuri obligatorii: nume, adresa de email, nume organizație, link oficial, reprezentat oficial, domeniu de activitate, descrierea activității organizației.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele introduse în formular și pentru corectitudinea acestora în vederea confirmării participării sau contactării ulterioare privind desemnarea câștigătorului.
2. Câștigătorul va fi anunțat prin email la adresa specificată în formular, în termen de 5 zile de la data încheierii acestui concurs. În cazul în care acesta nu râspunde la emailurile din partea organizatorului în acest termen, se consideră câștigător nevalidat și se va desemna alt câștigător.

În perioada de concurs orice persoană înscrisă sau nu își poate susține Organizația preferată prin comentarii la pagina oficială a concursului de pe site-ul www.siteup.ro sau prin like-uri și comentarii pe pagina de Facebook a organizatorului (https://www.facebook.com/siteupro).

Art 4: Premiul concursului
Organizatorul se obligă să-i ofere câștigătorului un pachet web pe baza unui contract cu reducere 100% ce conține: asistență și consiliere de marketing, dezvoltare concept grafic și design al noului site, fișierele sursă ale paginilor web și optimizare web.
Durata de execuție și termenul de livrare a pachetului web vor fi stabilite de către organizator.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata de execuție în funcție de dificultate și alte criterii, de a include site-ul și link-ul în portofoliu. de a folosi numele și logo-ul Organizației în scopuri exclusiv de marketing și de a refuza includerea anumitor funcționalități ale noului site.
Organizația acceptă fără echivoc plasarea pe noul site a unui link către site-ul organizatorului pe o durată nelimitată.

Art 5: Litigii
În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Art 6: Regulamentul concursului
Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui participant pe site-ul organizatorului.

Art 7: Diverse
Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca, numele organizației câștigătoare să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare fără alte obligații sau plățu din partea organizatorului. Prin înscrierea la concurs, fiecare participant își dă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la colectarea și prelucrarea de către organizatori a informațiilor și datelor personale și stocarea și prelucrarea acestora în scop de marketing. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale și să le utilizeze numai în scopul stabilit prin acest regulament.
În eventualitatea unei dispute asupra validității unei cereri, decizia organizatorului este definitivă.

Inapoi la pagina concursului